House, 3 floors, Yerevan, Malatya-Sebastya
24615
Varujan str.
Area - 787m2
Land area - 690m2
Sale - 212,839,000Դ
095711777
010586898
House, 4 floors, Yerevan, Downtown
1178
Aigestan 7 str.
Area - 370m2
Sale - 212,839,000Դ
Rent - 773,960Դ
095711777
010586898
House, 3 floors, , ,
323
Area - 360m2
Land area - 800m2
Sale - 212,839,000Դ
095711777
010586898
House, 4 floors, Yerevan, Arabkir
7592
Sundukyan str.
Area - 500m2
Land area - 120m2
Sale - 212,839,000Դ
095711777
010586898
House,  floors, Yerevan, Davtashen
26239
Area - 400m2
Land area - 160m2
Sale - 208,969,200Դ
095711777
101
House, 3 floors, Yerevan, Yerevan, Ajapnyak
23165
Area - 520m2
Land area - 815m2
Sale - 205,099,400Դ
095711777
010586898
House, 3 floors, Yerevan, Downtown
15667
Antarayin str.
Area - 391m2
Land area - 330m2
Sale - 203,164,500Դ
Rent - 1,354,430Դ
095711777
010586898
House, 2 floors, Yerevan, Ajapnyak
23074
Area - 450m2
Land area - 800m2
Sale - 201,229,600Դ
095711777
010586898
House, 3 floors, Yerevan, Arabkir
12317
Aigedzor str.
Area - 707m2
Land area - 732m2
Sale - 193,490,000Դ
095711777
010586898
House, 3 floors, Yerevan, Erebouni
24168
David-Bek str.
Area - 505m2
Land area - 860m2
Sale - 193,490,000Դ
095711777
010586898
House, 2 floors, , ,
5630
Area - 410m2
Land area - 760m2
Sale - 193,490,000Դ
095711777
010586898
House, 2 floors, Yerevan, Avan
23870
Duryan district
Area - 260m2
Land area - 560m2
Sale - 193,490,000Դ
095711777
010586898